lördag 5 november 2011

#Op ExGamex
Grattis Gamex.
Ni har gjort er själva förtjänta av vår uppmärksamhet.

Ert beslut att politiskt cencurera ut piratpartiet från gamex har inte gått obemärkt förbi
anonymous. Att ni dessutom tillåter vissa politiska partier men inte andra förbättrar inte
situationen till er fördel.

Piratpartiet, likt anonymous finns i många länder... och är allierade på de stora havet.
Om vi är pirater så är ni landkrabbor. Det vore nog bäst om ni tänkte över era prioriteter.
Om ni inte vill sova med de döda fiskarna det vill säga, de som simmar med strömmen.

Lätta ankar, hissa seglen och ladda kanonerna!

Mer info här

ENGLISH

Congratuliations Gamex.
You have proven yourselves worthy of our attention.

Your decision to politically censor the pirate party, excluding them from gamex has not
gone unnoticed by anonymous. That you would at the same time favor other parties does
not improve the situation to your benefit.

The Pirate Party, like anonymous exists in many countries... and we are allies on the high seas. If we are pirates you are land crabs. You have best reassess your priorities.
That is if you do not desire sleeping with the dead fish, those who swim with the current.

Set sail gentlemen, and load your cannons!

Moar info here

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar