lördag 17 december 2011

@ P3 Nyheter och övriga media

Idag publicerar P3 Nyheter en liten artikel om AnonOps Sweden.

Anons runt om i Sverige och världen är säkerligen glada över att svenskt media, speciellt public service tar upp de frågor som genom AnonOps Sweden lyfts upp för debatt. Vi kunde inte vara annat än tacksamma och är säkra på att det finns många anons bland våra journalister redan idag.

Med andra ord: Anonymous tackar för ert stöd och hoppas att den svenska journalistkåren fortsätter att kämpa för ordets, människans och samhällets frihet.

Med den mediauppmärksamhet som denna blogg nu fått och det nya fokus på nätverket bakom bloggen som på senare tid uppstått, känner undertecknad anon att det är på sin plats med ett förtydligande.

Anonymous är ett organiskt nätverk av i huvudsak även inbördes anonyma individer. Här på AnonOps Sweden publicerar vi ofta i form av Op:s (Operations) så att det är tydligt för alla som ser informationen att det finns en eller flera anons som vill utföra en handling eller sprida ett meddelande, och att vem som helst kan delta. Detta i sig är bara vidarekommunikation. AnonOps Sweden är en ideellt driven kommunikationskanal och en portal för distribuering av information, inte ett hackernätverk.

Denna blogg (http://anonopssweden.blogspot.com/) är endast en förmedlare av digital information. Jag (än så länge anonym) publicerar bara vad jag får att publicera, jag har aldrig varit delaktig i någon form av hacking eller attack - det är inget som intresserar mig personligen till att börja med, vidare är jag ingen ledare eller ens frontfigur - jag är bara en anonym person med tid nog att publicera inläggen. De allra flesta operations och press-releaser kommer till mig via twitterkontot, som också drivs av en separat anon. Denne anon befinner sig så vitt jag förstår på en liknande grad av involvering som jag.

Just AnonOps Sweden är lika lite involverade i hacking som nyhetsuppläsaren i tv-rutan framför sin teleprompter. Vi har en annorlunda metodik och kommunicerar med ett annat språk, vår målgrupp och vår journalistkår är samma människor, nämnligen: befolkningen!

Detta är min grad av inblandning i Anonymous, jag kunde ha varit precis vem som helst. Så vilket är nätverket bakom AnonOps Sweden? Det har sagts många gånger och förtjänar att sägas igen: Du är Anonymous - du själv bestämmer vilket inflytande du har över samhället och vår samtid.


Exempel över hur en op når dig via AnonOps:

- Någonstans på internetz (förmodligen en irc-kanal) diskuteras en fråga och de inblandade kommer till slutsatsen att de har information de vill nå ut med, det kan röra sig om i princip vad som helst.

- Någon eller några individer formar ett dokument tillsammans på exempelvis piratepad.net och där korrekturläser och modifierar inblandade informationen tills man känner att det representerar gruppen.

- Någon av de deltagande skickar en länk till dokumentet på exempelvis AnonOpsSweden's twitter och efterfrågar hjälp med vidare kommunikation.

- AnonOps Sweden publicerar i form av antingen re-tweet, bloggpost eller båda. Det är värt att notera att AnonOps Sweden INTE publicerar någonting som uppmanar till våld.

Frid vare med er
// anonymous

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar